Záchranná stanice pro psy „U přednosty Avájeka“

Dne 1.4.2014 byl zahájen vznik a provoz naší malé záchranné stanice pro psy v obci Dalovice. Záchranné – k jejím obyvatelům vyjíždíme jako záchranná služba pro zvířata a stanice – nachází se přímo na železniční stanici.

Nemá tedy nic společného se záchrannými stanicemi pro volně žijící živočichy. Stanice se nachází přímo v nádražní budově a na přilehlém pozemku v obci Dalovice.

K dispozici má malý pozemek, na něm jsou dva venkovní kotce. Dále se skládá ze zázemí v budově. V současné době má k ubytování také jednu nevytápěnou místnost a dvě malé místnůstky s možností zimního přitápění pro ty nemocné, poraněné a zimomřivé.

Stanice vznikla z potřeby okamžitého umístění psů, ke kterým vyjíždíme v rámci záchranné a odchytové služby do terénu.

Tato stanice neplní a ani nemůže plnit  funkci klasického útulku. Slouží pouze ke krátkodobému umístění. Jsou zde krátkodobě umístěni odchycení psi z různých částí KV kraje.

Dále je tato stanice určena pro psy, kteří se k nám z výjezdů dostali v horším zdravotním stavu, snažíme se jim zde umožnit návrat do normálního života, kdy individuální a svým způsobem nadstandardní péče bývá pro některé klasické útulky vzhledem k časové náročnosti, množství svěřenců a neochotě financovat dražší péči z obecních a městských rozpočtů problematickou.