Informace pro majitele ztracených psů

Odchytili jsme vám pejska? Byl k nám umístěn?

Pokud je u nás umístěn, anebo byl námi odchycen Váš pejsek, budou tyto informace právě pro Vás.

Pokud jsme vám odchytili pejska, případně pokud k nám byl umístěn, stalo se tak na základě výzvy buďto obecního úřadu, případně na žádost operačního střediska PČR. Odchyty zvířat na žádost soukromých osob nerealizujeme.

Veškerá činnost probíhá v souladu s platnou legislativou, zejména dle Veterinárního zákona. Dle tohoto zákona hradí náklady na odchyt, umístění, případně léčbu a další vynaložené náklady majitel, pokud je znám.

Odchyceného pejska si u nás můžete vyzvednout na adrese: Mostecká 135 / 1 Dalovice. Jedná se přímo o budovu vlakového nádraží, zadní trakt. Doba pro vyzvednutí pejska se musí telefonicky sjednat. Upozorňujeme, že v době od 20:00 do 8.00 pejsky nevydáváme, pokud to okolnosti dovolí, můžeme se domluvit na mimořádném vydání za příplatek 200,- Kč.

Co se s pejskem děje po odchytu?

Pokud je pejsek poraněn, anebo pokud to z jakéhokoliv důvodu vyžaduje zdravotní stav, je bezprostředně po odchytu prohlédnut a ošetřen veterinárním lékařem. Pokud toto není třeba, je odvezen do naší stanice, kde je znovu překontrolována přítomnost mikročipu, případně dalších identifikátorů. Do 24 h od přijetí pejska do stanice probíhá zbavení vnějších a vnitřních parazitů – tzv. odčervení a odblešení. Pejsek je nafocen, zveřejněn na internetu, informace je odeslána příslušnému obecnímu úřadu. Pejsek je dle klimatických podmínek s přihlédnutím na rasu umístěn buďto ve venkovním kotci, případně ve vytápěné místnosti. Pokud si majitel pejska nevyzvedne zpravidla do tří až pěti dnů od odchytu, je převážen do útulku dle požadavků obecního úřadu. Pokud je pejsek poraněn, je mu věnována maximální možná veterinární i neveterinární péče.

Co vzít s sebou, proč a kolik se platí?

S sebou je nutné vzít: občanský průkaz, očkovací průkaz zvířete, v mimořádných případech vyžadujeme i kupní (darovací, adopční) smlouvu, průkaz původu, anebo jiný hodnověrný důkaz o skutečném vlastnictví zvířete. Na místě s Vámi bude NEJPRVE sepsán předávací protokol, po uhrazení poplatku Vám bude vystaven doklad o zaplacení a následně Vám bude předán pejsek. VSTUP DO STANICE JE ZAKÁZÁN!

Platba:

Ceník je uveden na webu (pokud je znám majitel, je částka primárně účtována jemu). Platí se za: jízdné (dle ujetých kilometrů), odchyt (dle použitých prostředků), za umístění (dle potřeb psa) a aplikované přípravky (dle použitých přípravků), případně je účtována veterinární péče (pokud byl pes veterinárně ošetřen). Je tedy evidentní, že dva lidé ze stejné obce mohou ve výsledku hradit naprosto odlišnou cenu. Za malého psíka sice neplatíte velké částky za odchyt, ovšem za například bernardýna zase nebudete platit příplatek za vytápěnou místnost, apod.. Poplatek za umístění se platí za každý započatý den. Je to z toho důvodu, že i když pejsek u nás není ani celých 24 hodin, kotec po něm stejně musí být vydesinfikován, tahají se mu klíšťata, pes je focen, uklízí se exkrementy, musí se provést administrativní úkony….atd., atd…. Částka 190,- Kč/den ROZHODNĚ není JEN za granule a vodu !!! Platbu je možno provést jak v hotovosti, tak platební kartou.

S působností v Karlovarském Kraji