FINANČNÍ POMOC

Pokud byste nás chtěli podpořit formou sponzorského daru, je to možné takto:

Oficiální firemní číslo účtu je 1216064016/3030, účet je vedený u Air Bank. Na každý sponzorský dar vystavíme na požádání darovací smlouvu, doklad, potvrzení o daru. Dar si můžete odečíst z daní.

S nově vzniklým spolkem Záchranka pro zvířata, z.s. vzniká také nový transparentní účet. Účet spolku Záchranka pro zvířata, z.s. je 2801534917/2010